G-MAGAZINE

 

IT TREND

ปีทองของเทคโนโลยี Cloud Computing
นับแต่นี้เป็นต้นไป จะ เห็นองค์กรต่างๆ ขยายการใช้งานคลาวด์ จากการแค่เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง พื้นฐานที่ช่วยในการทำงาน ออกไปสู่การ ลงทุนเทคโนโลยีนี้เพื่อหล่อหลอมเข้ากัน ทั้งอีโคซิสเต็มในการดำเนินธุรกิจ

more >>

CSR

เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล ร่วมสร้างพลังจิตอาสา ตอกย้ำโครงการ Green Friends (ภายใต้แนวคิด Eco-Novation) ที่มีต่อเนื่องกว่า 7 ปี ผ่านกิจกรรม G-ABLE CSR 2016 : G-ABLE I Seed Bombs and Fire Line "ยิงเมล็ดพันธุ์และสร้างแนวกันไฟ" ณ หน่วยพิทักษ์ป่าท่าทุ่งนา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี

more >>